2014-ben létrejött Crime Stop Alapítvány nevéből adódóan bűnmegelőző tevékenységet vállal fel, hátrányos helyzetűek társadalmi be-/visszaillesztésével. Eelsősorban a fogvatartotti csoport számára nyújtunk szolgáltatásokat (kompetencia fejlesztés a szabad élethez) a Balassagyarmati Fegyház és Börtönben, valamint az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben. Ezen belül is olyan fogvatartotti csoportot célzunk, amelyek még a (re)integrációs segítő munkában és a speciális célcsoport esetében is hátrányos helyzetű: az ún. gyógyító-nevelő körleten lévő bűnelkövetőket. A velük való segítő munka – a többszörös hátrány és depriváció halmozódása miatt – hiányterület a segítő munkában, erre próbálunk reagálni, módszereket és lehetőségeket kidolgozni. Emellett innovatív lehetőségeket is próbálunk megvalósítani a totálisan zárt világban, úm. digitális kompetencia fejlesztés, informatikai ismeretek elsajátításának lehetősége már fogvatartás alatt.

 

EMMI