Pályázat a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány által kiírt, KKETTKK CP-04 jelű pályázathoz.
Az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek támogatása

FrontProgram

Célok:

Összességében cél a célcsoportok ismereteinek bővítése a témában és a területen, valamint szemléletformálás, a kritikai és értelmező gondolkodás kialakítása és/vagy annak fejlesztése, a társadalmi emlékezet ébrentartása egy jelentős és sok szempontból meghatározó történelmi esemény kapcsán. Cél az első világháború 100 éves évfordulójának megünneplése.

Megvalósítási időszak:
2017. 10. 01. – 2018. 05. 31. (8 hónap)

Program:

Flyboys – Égi lovagok (2006)
Hadak útján (2011)
Fegyverszünet karácsonyra (2005)
A fronton túl (1997)
Az árok (1999)
Akihez beszél a föld (2011)
Beneath Hill 60 (2010)
Nyugaton a helyzet változatlan (1979)

 


 

Crime Stop a társadalmi beilleszkedésért 2.
NEA-TF-16-SZ-0516
(2016-2017)

Több kutatás kimutatta, hogy a börtönbe kerülők többsége már a bekerülést megelőzően valamilyen szintű társadalmi kirekesztést élt meg. A bebörtönzés hatásai erősítik ezt, hiszen a börtönbüntetés negatívan hat a fogvatartottak társadalmi kapcsolataira, a börtönök a reintegráció szempontjából nélkülözhetetlen készségeket nem erősítik (pl. digitális kompetencia, hiszen a munkakereséshez ez nélkülözhetetlen). A börtönben és szabadulás után is több, a társadalmi be- ill. visszailleszkedést érintő alapvető emberi jog sérül. A bűnelkövetők, a fogvatartásból szabadultak jelentős része nem tud sikeresen visszailleszkedni. A szabadultak a munkaerő-piacon nehéz helyzetben találják magukat – gyakorlatilag alig tudnak elhelyezkedni büntetett előélettel, legális, bejelentett munkát vállalni -, és ez a kirekesztést jelentő szituációk halmozódásához vezethet. A fogvatartotti populációra az alacsony SES (szocioökonómiai státusz) jellemző. Összességében a társadalmi biztonságérzet csökken, ha bűnelkövetések valós esélye növekszik. Pályázatunk egyrészt a közvetlen célcsoport (fogvatartottak) esélyeit növeli, másrészt össztársadalmi szinten az ő beilleszkedési lehetőségük pozitív hatású, hiszen a bűnelkövetések száma csökken. Mivel a magyar büntetés-végrehajtási decentralizált, vannak olyan bv. intézetetek, amelyek elhelyezkedésük, földrajzi elszigeteltségük miatt nehezen vagy egyáltalán nem tudnak programokat biztosítani a fogvatartottaknak bv. intézeten belül (pl. Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet). Ugyanakkor a társadalmi beilleszkedéshez szükséges készségek fejlesztése a büntetésüket itt töltő fogvatartottak számára is nélkülözhetetlen. Szervezetünk ezen hiányokra kíván reagálni, programokkal pótolni. Emellett a családi/hozzátartozói kapcsolatok erősítése kiemelt jelentőségű, tekintve, hogy a szociális ellátórendszer önmagában nem felkészült a szabadultak problémáinak kezelésére. Jelen pályázatban az alkotó csoport saját készítésű tárgyai, ajándékok a hozzátartozóknak jelenti a kapcsolatok támogatását a szoc. kompetencia fejlesztés egyéb területei mellett.

Konkrét programelemek:

 


Crime Stop a társadalmi beilleszkedésért
NEA-TF-15-SZ-0554
(2015-2016)

A Crime Stop Alapítvány az Emberi Erőforrások Minisztériuma által támogatásban részesül Crime Stop a társadalmi beilleszkedés programjával (NEA-NEA-TF-15-SZ-0554). Az Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet solti objektumában kulcs-, valamint szociális és életvezetési kompetenciák fejlesztését célozza művészetterápiás módszerrel/eszközökkel, 10 alkalommal, 12 fő fogvatartott számára. Az Alapítvány a Nemzeti Bűnmegelőzés Stratégiája (2013-20123) alapján tervezte munkáját, miszerint „A szabadságvesztés alatt megvalósuló reintegrációs program célja az elítélt olyan élethelyzetének elősegítése, hogy a szabaduláskor belső meggyőződésből akarjon, és célirányos külsősegítség igénybevételével képes legyen a társadalom jogkövető tagjává válni. Hangsúlyos az itt jelentkező hiátusok felszámolása, többek között a családdal történő kapcsolattartás segítése és támogatása, továbbá az, hogy a szolgáltatások és/vagy a segítő szervezetek a szabadulás után is rendelkezésre álljanak. A családdal való kapcsolattartás a szociális kapcsolatok megóvása és a kikerülés utáni bűnelkövetés sikeres elkerülés érdekében döntő.” A fogvatartottak nagy része küzd szociális és életvezetési problémákkal, melyekre készségfejlesztéssel reagál a projekt, egy speciális lehetőség és módszer – művészetterápia – felhasználásával.

Konkrét programelemek:

A csoportokat egyéni segítő beszélgetésekkel egészítjük ki szükség szerint.

 

 

 

 

 

 

EMMI